Hoofdpijndossier: mobiel werken!

De wens om overal en altijd te kunnen werken op een device waarmee de medewerker het meest productief is; het zorgt voor hoofdbrekens in iedere laag van de organisatie, zeker bij ICT management!

De bovengenoemde wens is niet van vandaag, maar wordt wel steeds indringender en wordt met name gevoed door generatie Y en Z medewerkers. Zij hebben een niet traditioneel beeld bij het vervullen van hun arbeidstaken. Zij kennen nauwelijks grenzen tussen werk en privé en hechten minder een vaste kantooromgeving en arbeidstijden. Zij willen taakgericht gestuurd en beoordeeld worden en willen flexibel kunnen werken op het moment dat het hen goed uitkomt. En zij willen werken met devices die hen extra productief maken. Dat kan echter voor het uitvoeren van dezelfde taak, per individu verschillen. De één vindt een touch device of een 2 in 1 device prettig en snel werken, de ander wil toch graag een volwaardige laptop gebruiken.

Als organisaties hieraan niet tegemoet komen en blijven vasthouden aan vaste locaties, kantoortijden en device keuzes, dan verliezen zij aansluiting bij de nieuwe generatie werknemers en worden zij niet erkend als aantrekkelijk werkgever. Met de binnenkort aanstaande krapte op de arbeidsmarkt in het vizier, is dit een zorgwekkende constatering.

Mobilitybeleid is een must
De business zal dus vaker en indringender wensen en binnenkort eisen dat de ICT organisatie hen in staat stelt om aan deze medewerkereisen tegemoet te komen. Om dit structureel goed aan te pakken vereist dit een integraal mobilitybeleid welke is afgestemd op de eisen vanuit de business. Deze eisen moeten goed in kaart worden gebracht en eventueel gefaseerd vastgelegd worden. Eén of meerdere interne workshops vormen hiervoor een goed mechanisme.

Deze eisen moeten afgestemd worden met het bedrijfsbeleid en verankerd worden in het strategisch plan van de organisatie. Als deze eisen in lijn liggen met het strategisch plan en bedrijfsbeleid, dan moeten rond deze eisen een mobility beleidsplan geschreven worden. Hierin wordt vastgelegd wat de organisatie van mobility vindt, welk effect dit heeft op de (werkwijze van) medewerkers, hoe de medewerkers hierin worden gefaciliteerd en wat er van de medewerkers wordt verwacht. Dit vergt betrokkenheid en uiteindelijk consensus van zowel directie, management, de business, HR, facilitair alsook IT.

De totstandkoming van een integraal mobiliteitsbeleid vergt een serieuze inspanning van de organisatie, daarom wordt deze stap nog vaak “vergeten” of vooruit geschoven, met alle nadelige gevolgen van dien.

In de tussentijd dient de IT-organisatie te inventariseren hoe zij dit beleid kan faciliteren, welke aanpassingen er nodig zijn om dit te realiseren en welke doorlooptijden en budgetten hiermee gemoeid zijn. Belangrijke aspecten zijn het ontsluiten van applicaties op verschillende devices, 7x24x365 beschikbaarheid van systemen en applicaties, toegangsbeveiliging en inrichten van eindgebruikersupport. Eisen die in eerste instantie een sterk technisch / applicatie impact hebben, maar opvolgend een grote inspanning vergen van de ICT-beheerorganisatie.

Aanpakken is beter dan vooruit schuiven
Veel ICT afdelingen binnen organisaties kijken op tegen de enorme impact die deze eisen hebben op hun domein. Echter het zou de ICT afdelingen sieren als zij proactief dit onderwerp op de agenda durven plaatsen. Want de roep van medewerkers om mobiliteit en flexibiliteit gaat niet overwaaien. Deze roep zal steeds indringender worden en als een organisatie hieraan geen gehoor geeft, dan zal dit verstrekkende gevolgen gaan krijgen voor de continuiteit van de organisatie. Een snelle (nood)implementatie zonder verankerd mobility beleid ligt dan op de loer. Met alle desastreuze gevolgen van dien.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Gerelateerde blogs

Posted by Marcel Joosten | 14 juni 2018
Waarom we vergaderen om te vergaderen (én hoe het anders kan)
We hoppen dagelijks van vergadering naar vergadering. Met duizenden tegelijk staan we elke dag in de file onderweg naar één...
Posted by Marcel Joosten | 14 juni 2018
AI: meer dan een huis-tuin-en-keukentoepassing?
In mijn vorige blog over Artificial Intelligence (“Wanneer digitaal menselijk wordt” ) las je dat AI een belangrijke factor is in...
Posted by Marcel Joosten | 14 juni 2018
Wanneer digitaal menselijk wordt
Al jarenlang is ‘mobile first’ een strategie waar veel bedrijven naar streven. Logisch, want een mobielvriendelijke en snelle website of...